Trwa rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy! Sprawdź, jak zostać specjalistą

Nauka w OHP to doskonała okazja dla młodych ludzi, by zdobyć konkretny zawód i zadbać o swoją przyszłą karierę. Uczestnictwo w OHP daje wiele korzyści. Oprócz możliwości zdobycia praktycznego zawodu, instytucja oferuje także bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie dla uczestników, co znacznie zmniejsza obciążenie finansowe związane z nauką.

Jakie jeszcze korzyści wiążą się z uczestnictwem w OHP?

Nauka w OHP umożliwia uzupełnienie wykształcenia ogólnego, również osobom, które miały problemy z nauką w ostatnich klasach podstawówki. Formy nauki zawodu można dopasować do indywidualnych potrzeb uczestników. Młodzi ludzie mogą uczyć się w szkołach branżowych, realizując jednocześnie obowiązek szkolny, lub wybrać naukę w systemie pozaszkolnym, ucząc się zawodu u pracodawcy.
Dzięki metodzie dualnej uczestnicy zdobywają zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. W OHP pracują doświadczeni instruktorzy nauki zawodu, co gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Dodatkowo młodzież może liczyć na wsparcie psychologów, doradców zawodowych i wychowawców z wieloletnią praktyką, którzy służą pomocą w trudnych sytuacjach oraz wspierają rozwój osobisty i zawodowy uczestników – tłumaczy Maciej Kraskiewicz, kierownik zespołu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, zajmującego się promowaniem oferty OHP poprzez serwis dokariery.pl oraz infolinię ECAM.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczyna się w maju i trwa do września. Aby wziąć w niej udział, należy spełnić określone kryteria. Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończone minimum 15 lat i nieukończony 18. rok życia. Dopuszczalne jest przyjęcie osób, które do końca sierpnia 2024 r. ukończą 14 lat. Przyjęcie osób, które ukończą 14 lat między 1 września a 31 grudnia 2024 możliwe jest po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego OHP.

Uczestnicy OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub w szkole branżowej I stopnia z trzyletnim cyklem kształcenia.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do wybranej jednostki OHP i uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Wykaz jednostek OHP można znaleźć na stronie dokariery.pl w zakładce „Kontakt”, natomiast spisu wymaganych dokumentów należy szukać w dziale „Rekrutacja”. Proces rekrutacji obejmuje również rozmowę z kandydatem oraz diagnozę potrzeb, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie zawodu do możliwości i preferencji kandydata.

Po przyjęciu do OHP, uczestnik ma możliwość wyboru jednego z wielu zawodów, którego będzie się uczyć. Wśród oferowanych profesji znajdują się m.in.: krawiec, sprzedawca, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, ślusarz, stolarz, elektryk, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy oraz wiele innych. Nauka odbywa się w różnych placówkach, takich jak Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Centra Kształcenia i Wychowania oraz Hufce Pracy. Uczestnicy mają możliwość dojazdu na zajęcia z domu lub skorzystania z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie – w zależności od wybranej jednostki OHP.

Uczestnictwo w Ochotniczych Hufcach Pracy to nie tylko nauka zawodu, ale także szansa na rozwój osobisty, zdobycie nowych umiejętności oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do OHP oraz dokładny wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronach Wojewódzkich Komend OHP oraz w serwisie dokariery.pl w dziale rekrutacja. Dostępna jest tam również pełna oferta zawodów, których można nauczyć się w OHP – z podziałem na województwa.
Młodzież i ich rodzice mogą dowiedzieć się więcej na temat rekrutacji, dzwoniąc na infolinię pod numer 222 500 525*, korzystając z czatu dostępnego na stronie dokariery.pl oraz wysyłając wiadomości poprzez media społecznościowe.
Facebook: www.facebook.com/dokarierypl
Instagram: www.instagram.com/dokariery.pl

Źródło: dokariery.pl

Skip to content