„Trzynastki”dla emerytów i rencistów

Wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów już ruszyły. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których termin płatności świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia. Aby otrzymać „trzynastkę” nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

Świadczeniobiorcy, których termin płatności emerytury czy renty przypada na najbliższą sobotę, czyli 1 kwietnia, otrzymają trzynastą emeryturę wcześniej. Świadczenia doręczane przez listonoszy, trafią na pocztę 28 marca, a przekazywane na konta bankowe 30 marca. – Aby otrzymać dodatkową gratyfikację, nie trzeba składać żadnego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci ją automatycznie wszystkim uprawnionym do rocznego świadczenia pieniężnego -informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego, podaje terminy, w których można spodziewać się dochodu:

– Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę wraz ze świadczeniem za kwiecień. Terminów płatności w ZUS jest kilka. – Świadczeniobiorcy otrzymują należne wypłaty do: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaca je wcześniej, przed tym dniem wolnym. Dlatego emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 10 kwietnia, mogą spodziewać się dodatkowych środków pieniężnych jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi- dodaje rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzynaste emerytury wypłaca już od 2019 roku. W 2023 r. „trzynastka” wynosi 1588,44 zł brutto. Ze świadczenia będzie potrącony podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki będzie uzależniona od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego.

Trzynastka przysługuje wszystkim, którzy na dzień 31 marca br. mają przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie zostanie wypłacona. Z trzynastki nie dokonuje się potrąceń i nie podlega zajęciom komorniczym.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Jedna trzynastka przysługuje także w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową). Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe np. ZUS i KRUS, wtedy trzynastą emeryturę wypłaci ZUS.

Decyzja o waloryzacji i „trzynastce” w jednej kopercie
W tym roku podobnie jak w ubiegłym, emeryci i renciści informację o przyznaniu tzw. trzynastki otrzymają w jednej przesyłce pocztowej wraz z decyzją waloryzacyjną.

źródło: ZUS

Skip to content