Twoje dane – Twoja sprawa

7 listopada zainaugurowana została częstochowska edycja VIII Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program realizowany jest we współpracy z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych. Działania w Częstochowie organizują wspólnie Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Gimnazjum nr 17, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, Wydział Pedagogiczny Akademii im. J. Długosza oraz Wydział Edukacji UM. O projekcie mówi Rafał Piotrowski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie:
– Zespół Szkół Technicznych współorganizuje różne etapy w tym projekcie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby młodzież miała świadomość czym jest ochrona danych osobowych, jak bardzo ważna jest ochrona danych osobowych.
Szkolne działania w ramach projektu koordynuje Magdalena Raganiewicz, nauczyciel języka angielskiego. Przedstawiła ona, w jaki sposób uczniowie będą edukowani w kwestii ochrony danych osobowych:
– Naszym celem jest podniesienie świadomości wśród uczniów naszej szkoły dotyczącej świadomości ochrony danych osobowych oraz ich prywatności. Będziemy na pewno organizować warsztaty dotyczące tej tematyki, jak również będziemy zapraszać do udziału w różnych szkoleniach, które będą odbywać się poza terenem naszej szkoły. Będziemy też organizować V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, który ma na celu poprzez użycie języka angielskiego podniesienie świadomości, wiedzy i kompetencji dotyczących używania i udostępniania danych osobowych.
Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów.

ZD