Porozumienie „Częstochowa Dla Rodziny” rozpoczęło w poniedziałek 18 października Tydzień Mediacji, w ramach którego eksperci oraz pracownicy instytucji zajmujących się mediacją będą promować mediację jako sposób rozwiązywania konfliktów.

Tydzień Mediacji jest inicjatywą związaną z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który przypada 21 października. Co roku, z tej okazji organizowane są w Częstochowie różne wydarzenia, poświęcone właśnie mediacyjnemu sposobowi rozwiązywania konfliktów. O szczegółach tegorocznego Tygodnia Mediacji i idei, jaka się za tym wydarzeniem kryje, opowiada Lidia Zeller z Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny:

Organizujemy Tydzień Mediacji. On się zaczyna właśnie dzisiaj i trwa do końca tygodnia. Zaczyna się dzisiaj, bo od dzisiaj zaczynają się spotkania w miejscach, gdzie chętnie przychodzą mieszkańcy. Mediatorzy będą rozmawiać właśnie o tym, czym jest mediacja, jak można sobie poradzić ze sporem, który wydawałoby się, że jest nie do rozwiązania, a jednak jest to możliwe. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo dużo sporów, zwłaszcza rodzinnych, udaje się rozwiązać na tej drodze.

Punktem kulminacyjnym Tygodnia Mediacji będzie konferencja w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, podczas której wygłoszone zostanie kilka prelekcji poświęconych tematowi mediacji:

W środę 20 października o godz. 12:00 zaczynamy konferencję, która będzie przebiegała pod hasłem: „Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu”. Prelegentami będą m.in.: kurator okręgowy, który opowie o realiach mediacji i pani Agata Wierny, która będzie mówiła o mediacjach rówieśniczych. Będzie też możliwość posłuchania jak można od konfliktu przejść do mediacji i czym tak naprawdę są mediacje rodzinne. Będzie można posłuchać jak rozmawiać, zwłaszcza z osobami, które tkwią w konflikcie rodzinnym, który najczęściej – jak wiemy – rzutuje też na dzieci.

Szczególnie wrażliwym obszarem relacji międzyludzkich jest rodzina. To tam mediatorzy mają z reguły najwięcej pracy, która w dodatku wymaga ogromnej dozy delikatności. Wciąż jednak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że może skorzystać z pomocy mediatora rodzinnego. Na czym polega praca mediatora i co można dzięki takiemu wsparciu uzyskać wyjaśnia Jakub Kulik, mediator sądowy:

Postępowanie mediacyjne jest alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktu. Oznacza to, że jeżeli mamy jakiś konflikt rodzinny, w którym zaangażowane są strony: małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo – mamy możliwość skorzystania z pomocy profesjonalisty, mediatora sądowego, zanim zdecydujmy skierować swoje kroki do sądu i złożyć pozew. […] Postępowanie mediacyjne daje szansę pojednania się, wypracowania nowego modelu współpracy, daje szansę na pogodzenie się i powiedzenie „przepraszam”.

Każda okazja do pojednania się z drugim człowiekiem jest dobra. Tydzień Mediacji ma na celu pokazanie, że warto rozmawiać nawet w sytuacji pozornie beznadziejnej. Szczególnie cenna w tym względzie będzie środowa konferencja w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Rozpocznie się o godz. 12:00 i z pewnością dostarczy wielu pomysłów na złagodzenie istniejących konfliktów, przede wszystkim w naszych rodzinach i wśród znajomych lub sąsiadów.

Skip to content