Mają podobne marzenia, cele i oczekiwania zawodowe. Próbują żyć tak, jak każdy z nas, choć na co dzień zmagają się z niepełnosprawnością. Na sytuację osób niesłyszących, ich problemy, prawa, a także liczne osiągnięcia uwagę zwracamy przede wszystkim we wrześniu, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego.

To, że ludzi głuchych lub niedosłyszących niewiele ogranicza udowodnili m.in. Ludwig van Beethoven, czy Thomas Edison. Największy problem w prowadzonym trybie życia stanowić może jednak bariera komunikacyjna z osobami w pełni zdrowymi. Nigdy nie wiadomo, co się może w życiu przydać, dlatego warto zastanowić się nad nabyciem nowych umiejętności. – Jak tłumaczy prowadząca kursy języka migowego dr Anna Irasiak z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – edukacja w tym temacie może sprawiać dużą przyjemność:

– Jest to język wizualny. Uruchamia nasze ciało, mimikę. To nietypowy sposób komunikacji w stosunku do języków fonicznych, którymi posługujemy się na co dzień. Nauka sprawia więc wiele radości. Języka migowego często uczymy się na różnych kursach. Zaczynamy od podstawowych zagadnień, czyli informacji o sobie, miejscu zamieszkania, hobby, czy też pracy. Uczymy się nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą niesłyszącą. Jeżeli chcemy biegle posługiwać się językiem migowym, musimy włożyć w naukę tyle samo pracy, co w przypadku nauki np. języka niemieckiego, czy angielskiego.

Nauka komunikowania się z osobami niesłyszącymi umożliwia rozumienie wypowiedzi w zakresie poznanego słownictwa, przygotowanie do samokształcenia oraz upowszechnienie idei integracji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu. W Polsce edukacja odbywa się w języku migowym polskim. Zagranicą – w rodzimych językach danych państw.

– Niestety nie ma jednego uniwersalnego języka migowego, którym mogliby porozumiewać się wszyscy. Mapa języków migowych w dużym stopniu pokrywa się z mapą języków fonicznych. Istnieje jednak coś takiego jak international sign, czyli język migowy wykorzystywany np. w czasie konferencji, olimpiad dla głuchych, czy różnych festiwali.

W Polsce, liczbę osób zmagających się z trwałym uszczerbkiem słuchu szacuje się od 500 do 900 tys. Niektórzy z nich opierają swoją komunikację także na językach fonicznych.

Każdy, kto chciałby poznać język migowy, naukę będzie mógł rozpocząć już niedługo. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie, który rozpocznie się na początku października. Szczegóły podamy wkrótce.

ABK

Skip to content