Uczniowie szkół specjalnych na konkursie “Częstochowa to dobre miasto”

7 czerwca odbyła się kolejna, już trzynasta edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Regionie. Wydarzenie pod nazwą „Częstochowa to dobre miasto” zostało zorganizowane w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Antoniego z Padwy i przyciągnęło rzeszę uczestników.

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji konkursu, również ta została skierowana do wyjątkowej grupy uczniów. Więcej na ten temat przekazała Aneta Królikowska, współorganizatorka, nauczyciel jęz. polskiego i WOS-u w Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie:

– Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie pod hasłem „Częstochowa to dobre miasto”, adresowany jest do uczniów z lokalnych szkół, uczęszczających do klas 7 i 8, posiadających orzeczenie z uwagi na zespół Aspergera, niedosłuch, niedowidzenie. Dla takich uczniów bowiem dedykowana jest nasza szkoła na poziomie ponadpodstawowym, czyli katolickie liceum, takie też prowadzimy. Natomiast 7 czerwca do konkursu zgłosili się reprezentanci czterech placówek. W tym roku wprowadzamy pewną innowację, ponieważ zawsze była to rywalizacja drużynowa. Teraz będzie indywidualna, aczkolwiek słowo rywalizacja nie do końca tutaj pasuje, bo stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę.

Pedagog wyjaśniła również, jaka idea przyświeca organizatorom wydarzenia:

– Uważam, że cel konkursu jest przepiękny. Przede wszystkim krzewienie lokalnego patriotyzmu, zwrócenie uwagi na nasze otoczenie, wzbudzenie czujności i uważności. Hasło, które przyświeca naszemu wydarzeniu, „Częstochowa to dobre miasto”, służy temu, żeby zwrócić uwagę na to, co jest dobre w naszej okolicy. Drugi aspekt tej celowości, równie istotny, to stworzenie płaszczyzny do integracji osób z zespołem Aspergera czy innymi niepełnosprawnościami i danie im szansy na odniesienie sukcesu. Każdy z uczniów, który przyjechał na konkurs z góry został laureatem. To jest też bardzo ważny cel edukacyjny, tożsamościowy i terapeutyczny.

O wrażeniach biorących udział w wydarzeniu uczniach i ich zainteresowaniu powiedziała Monika Karbowiak, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie:

– Nasi uczniowie lubią uczestniczyć w konkursach różnego typu i przychodzą tutaj chętnie, rozwijają w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności na temat Częstochowy i regionu. 7 czerwca byliśmy kolejny raz na konkursie, przychodziliśmy poprzednio jeszcze do innej placówki. Tutaj, w tym budynku, byliśmy pierwszy raz.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie pod hasłem „Częstochowa to dobre miasto” odbył się przy ul. Bohaterów Katynia 42, w sąsiedztwie parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

WS

Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat
Skip to content