UJD w gronie 20 najważniejszych uniwersyteckich szkół wyższych w Polsce

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (budynek przy ul. Waszyngtona)/fot. Radio Fiat

Sejm RP na 73. posiedzeniu (9 marca 2023 roku) przegłosował projekt ustawy dotyczący zmiany nazwy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Wedle zapisów zawartych w dokumencie, po przegłosowaniu ustawy przez Senat oraz uzyskaniu podpisu Prezydenta RP, Uczelnia zmieni nazwę z dniem 1 czerwca 2023 roku.

Dzięki temu dołączy do grona około 20 najważniejszych uniwersyteckich szkół wyższych w Polsce. Przypomnijmy, że poprzednia zmiana nazwy – z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – odbyła się blisko 5 lat temu, 1 czerwca 2018 roku.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Sympozjum Międzywydziałowym UJD pt. „Wyzwania medyczne XXI wieku” organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze. Sympozjum odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. (jutro) w auli A-22 o godzinie 10.00) w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (przy al. Armii Krajowej 13/15, Częstochowa).

Jest to pierwsze Sympozjum o charakterze interdyscyplinarnym łączące prelegentów z trzech Wydziałów UJD: Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Wydziału Prawa i Ekonomii oraz pracowników naukowych spoza naszej Uczelni.

Źródło: Biuro Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Skip to content