Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne (dziedzina sztuki). Oznacza, to że Uczelnia może przystąpić do kształcenia doktorów w tej dyscyplinie.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję 28 października 2019 roku. To już siódme uprawnienie do nadawania stopnia doktora, które posiada Uniwersytet.

Sukces Uczelni jest tym większy, że tego typu uprawnienia posiadają w Polsce jedynie Uczelnie stricte artystyczne i tylko dwa ośrodki akademickie spoza tego grona: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Warto podkreślić, że nasz Uniwersytet jest trzecią tego typu Uczelnią w Polsce szczycącą się uprawnieniem, jedyną na obszarze południa kraju!

Źródło: ujd.edu.pl