Umorzono śledztwo w sprawie pielgrzymki do Watykanu

DSCF5901

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ zatwierdziła postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko Markowi M., które dotyczyło oszustw związanych z organizacją pielgrzymki do Watykanu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie złożyły osoby fizyczne, które przekazały Markowi M. pieniądze w związku z organizacją przez niego pielgrzymki na kanonizację bł. Jana Pawła II. Śledztwo prowadziła policja. W toku postępowania ustalono, że w marcu 2014 r. Marek M. zamieścił ogłoszenia dotyczące organizacji pielgrzymki kolejowej na kanonizację bł. Jana Pawła II pn. „Express Miłosierdzia”. W związku z tym kilka osób wpłaciło na wskazany przez niego rachunek bankowy pieniądze w łącznej kwocie ok. 18 tys. zł. Ponadto 3 osoby, które były organizatorami grup pielgrzymkowych, przekazały mu w gotówce pieniądze w łącznej kwocie ok. 42 tys. zł.

W śledztwie stwierdzono, że Marek M. podjął rozmowy z przedstawicielami PKP dotyczące wynajęcia pociągu na pielgrzymkę, które jednak zakończyły się niepowodzeniem. Wtedy Marek M. próbował zorganizować zastępczy transport autokarowy dla osób, które wpłaciły pieniądze. Również te działania nie zakończyły się wynajęciem autokarów. Ponadto stwierdzono, że podejrzany podjął działania w zakresie rezerwacji miejsc noclegowych na terenie Włoch i w związku z tym dokonał zaliczkowych płatności na rzecz właścicieli obiektów.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek M. przyznał, że był inicjatorem i organizatorem pielgrzymki pn. „Express Miłosierdzia” oraz potwierdził, że w związku z tym przyjmował pieniądze. Podejrzany wyjaśnił także, że pielgrzymka nie doszła do skutku z przyczyn od niego niezależnych. Marek M. stwierdził ponadto, że posiada doświadczenie w organizacji pielgrzymek, gdyż w przeszłości organizował takie imprezy.

W postępowaniu zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci zeznań świadków (m.in. przedstawiciele PKP, osoby występujące w charakterze pokrzywdzonych), historii rachunku bankowego oraz zapisów, znajdujących się w laptopach, zabezpieczonych u Marka M. Analiza tych dowodów nie pozwoliła na przyjęcie, że Marek M. organizując przedmiotową pielgrzymkę, działał w zamiarze nie wywiązania się z umowy. W związku z tym brak jest możliwości przypisania mu przestępstwa oszustwa.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest nieprawomocne, gdyż 4 osoby, które posiadają status pokrzywdzonego, złożyły zażalenie do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Skip to content