Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy niebawem zmieni nazwę?

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało do wiadomości publicznej wyniki ewaluacji poszczególnych kierunków kształcenia na polskich uczelniach wyższych. Ewaluacja jest badaniem, mającym na celu oszacowanie poziomu nauczania na konkretnych kierunkach kształcenia. Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie wypadł bardzo dobrze, uzyskując m.in. na kierunku literaturoznawstwo i historia wyższe noty, niż np. Uniwersytet Jagielloński.

Wyniki ewaluacji potwierdzają, że Uniwersytet im. Jana Długosza prowadzi nauczanie na najwyższym w Polsce poziomie „A” w czterech dyscyplinach oraz na bardzo dobrym poziomie „B+” w siedmiu dyscyplinach. Jak wyjaśnia rektor UJD prof. Anna Wypych-Gawrońska, tak wysokie noty Uczelni otwierają szereg nowych możliwości:

To był bardzo ważny proces dla uczelni – ocena dla uczelni, ocena dyscyplin naukowych, siły badawczej oraz potencjału badawczego Uczelni. Uważam, że wyniki, które uzyskaliśmy są dla nas naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Potwierdzają, że we wszystkich dyscyplinach prowadzimy bardzo dobre badania naukowe – w czerech uzyskaliśmy kategorię A oraz w siedmiu kategorię B+ – a to od kat. B+ się wiele zaczyna, bo to ona daje prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. […] Kat. B+ i wyższe daje też możliwość m.in. samodzielnego tworzenia nowych kierunków oraz wprowadzania zmian w dydaktyce.

Wysokie wyniki UJD mogą się także przełożyć na zmianę nazwy uczelni. Wiązałoby się to ze skróceniem jej o człon „Humanistyczno-Przyrodniczy”. Obecnie jeszcze nie wiadomo jak mogłaby brzmieć nowa nazwa Uczelni – czy byłby to po prostu Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie czy może Uniwersytet Częstochowski. Jak  przekonuje prof. Wypych-Gawrońska, kadra akademicka najprawdopodobniej wystąpi z wnioskiem o zmianę nazwy.

Już teraz będziemy pracować nad tym, aby wystosować do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o zmianę nazwy uczelni. To oczywiście musi potrwać, bo sami jeszcze musimy przeanalizować propozycje nazwy. […] Później jest to procedowane za pośrednictwem Ministerstwa przez Sejm, bo tylko ustawą sejmową można zmienić nazwę uczelni.

Wyniki ewaluacji polskich uczelni wyższych można znaleźć na stronie internetowej rządowego Biuletynu Informacji Publicznej. Z opublikowanego raportu wynika, że Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie utrzymuje nauczanie na najwyższym w Polsce poziomie w obszarach nauk historycznych, literaturoznawstwa, nauk chemicznych oraz prawnych. Natomiast na bardzo wysokim poziomie B+ Uniwersytet został oceniony w obszarach: pedagogiki, językoznawstwa, nauk fizycznych, nauk o zdrowiu i o kulturze fizycznej oraz sztuk muzycznych, plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Skip to content