Uroczystość 11 Listopada

W najbliższą niedzielę minie dokładnie 100 lat od dnia będącego symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu w całej Polsce odbędą się uroczystości patriotyczne związane z dniem 11 listopada 1918 roku.

W ramach miejskich obchodów Święta Niepodległości o godzinie 12.00 w Bazylice archikatedralnej zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Bp Andrzej Przybylski odprawi Eucharystię w parafii NMP Królowej Polski w Zawierciu o godzinie 10.30.

Od wielu lat w szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich odbywa się tzw. Ognisko Patriotyzmu. Polega ono na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych przy ognisku.

W 2008 roku w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK im. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu, pojawił się pomysł, aby podczas Świętem Niepodległości zorganizować takie wydarzenie, które może przyciągnąć młodzież. Wieczorem, 11 listopada, przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego zapłonęło ognisko, przy którym zebrali się młodzi i starsi. Wspólny śpiew animowany przez uczniów dostarczył wielu wzruszeń, a najwytrwalsi śpiewali do późnych godzin wieczornych. Tak zrodził się nowy element tradycji, która, mamy nadzieję, będzie trwała przez długie lata. W roku 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich podjęło się przeniesienia tej inicjatywy do pozostałych swoich szkół, a także do innych środowisk w całej Polsce. W kilkudziesięciu miejscach Polski popłynął śpiew i zapłonęły symboliczne ogniska. Chcielibyśmy do tego pomysłu zachęcić także nowe środowiska. Ogniska patriotyzmu w wielu miastach i wioskach mogłyby się stać stałym elementem wychowania patriotycznego. Pieśni mogą być przeplatane gawędą świadków historii, wspomnieniem bohaterów narodowych. To bardzo prosta forma świętowania, nie wymagająca wielu nakładów i dlatego może stać się powszechna. Mamy jeszcze jeden cel – zachęcenie do wspólnego śpiewania, tak rzadko dziś praktykowanego. Pieśń patriotyczna odchodzi w zapomnienie wraz ze starszym pokoleniem. Chcemy rozpropagować tę ideę, by nasze świętowanie było coraz piękniejsze, urozmaicone i niosło w sobie głębokie treści kształtowania miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia – czytamy na stronie internetowej organizatorów.

Od wielu lat w szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich odbywa się tzw. Ognisko Patriotyzmu. Polega ono na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych przy ognisku. Z kolei w Duszpasterstwie Akademickim EMAUS rokrocznie w dniu 11 listopada odbywa się patriotyczne spotkanie, w tym roku rozpocznie się ono Mszą św. o godzinie 11.30.

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

PK

Tagged with