Czwartek po uroczystości Trójcy Świętej to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana powszechnie Bożym Ciałem. W tym dniu od wieków wierni uczestniczą w procesjach.
15 czerwca tego roku uroczystość w Częstochowie rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą św. w archikatedrze pw. Świętej Rodziny. Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, który w homilii powiedział:
– Bóg poszedł o krok dalej, bo nie tylko dał swojego Syna, którego ukrzyżowano, ale który zmartwychwstał, ale dał siebie w tajemnicy tak prostej i dostępnej dla każdego człowieka, jaką jest Eucharystia. On daje nam siebie pod postacią chleba i wina, które przemienia mocą Ducha Świętego na każdym ołtarzu świata. Dlatego każdy chrześcijanin, wierząc w tę tajemnicę cudownej przemiany mocą słów samego Chrystusa, przyjmuje Jego Ciało i Krew. Ale potrzeba, abyśmy tę tajemnicę nie tylko sercem przyjęli, ale i wypełniali przez częste przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej. Za nowym Katechizmem Kościoła trzeba mocno podkreślić, że to Ciało, które przyjmujemy w Komunii świętej, jest za nas wydane, za mnie i za ciebie. Krew, którą pijemy, jest wylana na odpuszczenie naszych grzechów.
Po zakończonej Mszy św. wierni w procesji udali się do pierwszego ołtarza, który znajdował się przy kościele pw. św. Zygmunta. W nauczaniu metropolita częstochowski podkreślił, że bardzo jest nam potrzebna świadomość tego, że Pan jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nawiązując do dekoracji pierwszego ołtarza (odsunięte tablice Bożych Przykazań i mapa świata pomiędzy nimi), abp Depo przypomniał o zagrożeniach współczesnego świata i powiedział:
– Ile razy usuwa się Boga na margines, przychodzą zagrożenia idące z samej natury. Dlatego módlmy się, aby to pozdrowienie: „Pan z wami” było w nas na wszelkie okoliczności.
Drugi ołtarz usytuowany był na Placu Biegańskiego, naprzeciwko kościoła pw. św. Jakuba. Abp Depo przypomniał tu wydarzenia z tragicznej historii naszego miasta:
– 4 września 1939 r. dokonano masakry mieszkańców i innych ludzi. Tamto miejsce było miejscem ich pierwszego pochowania, nim ich ciała zostały złożone na cmentarzu Kule. Ta trasa pielgrzymkowa została po 40 latach ucałowana przez św. Jana Pawła II, kiedy przybył z pierwszą apostolską wizytą do naszego miasta.
Podkreślił też, że Częstochowa jest otwarta na pielgrzymów z całego świata. Zaapelował, by nie zatracać sakralnego charakteru naszego miasta.
Przy trzecim ołtarzu, udekorowanym przez rzemiosła, a usytuowanym przed Miejska Galerią Sztuki, abp Wacław Depo, nawiązując do fragmentu Ewangelii o uczniach, którzy w drodze do Emaus spotykają Chrystusa, modlił się:
– Zostań z nami, Panie, by życie nasze pomimo przemijania miało sens. Zostań z nami, aby sens miała nasza praca. Żeby praca i wytwory ludzkich rąk nigdy nie były przyczyną degradacji człowieka. Zostań z nami, ażeby to, co człowiek wyprodukuje, nie kierowało się przeciwko niemu, ale służyło innym.
Ostatni ołtarz wznosił się na wałach Jasnej Góry. Tam też zakończyła się procesja, która przeszła Alejami Najświętszej Maryi Panny. Z jasnogórskich murów metropolita częstochowski abp Wacław Depo wspomniał ubiegłoroczną pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka:
– Odkąd na ziemi polskiej stanął Krzyż Chrystusa, od tej chwili przyszła do tego kraju, do wszystkich ludzi tej ziemi, Matka Chrystusa, dana nam z wysokości Krzyża.
Podkreślił także, że religia katolicka nie jest dodatkiem do życia, ale koniecznością.
Udział w procesji Bożego Ciała to szczera deklaracja wiary w Chrystusa Eucharystycznego, który pod postacią chleba w monstrancji przebywa wśród swego ludu. Tłumy częstochowian w różnym wieku uczestniczyły w uroczystości, nie tylko w centralnych obchodach, ale także w swoich parafiach. Oktawa Bożego Ciała zakończy się w następny czwartek, 22 czerwca.

AD

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content