Urząd marszałkowski zadba o bezpieczeństwo na drogach

Urząd marszałkowski od 1 marca uruchomił projekt poprawy bezpieczeństwa na wojewódzkich drogach, zakładający modernizację słabo oznakowanych przejść dla pieszych. Przyjmowaniem wniosków będą się zajmowały Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Projekt jest adresowany do podmiotów samorządowych. Zakłada dopłatę do zadań związanych z podniesieniem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. O szczegółach mówi dyrektor częstochowskiego WORD-u, Włodzimierz Mogiła:

W dniu 28 lutego marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski zainaugurował marszałkowski projekt poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, głównie w obszarze przejść dla pieszych. Ten projekt marszałkowski ma przyczynić się do podjęcia działań inżynieryjno-administracyjnych, w miejscach oznakowanych przejść dla pieszych, w których dochodzi do skutkowych zdarzeń drogowych, w relacji pieszy-kierujący.

Samorząd terytorialny, który będzie zainteresowany skorzystaniem z projektu musi złożyć stosowny wniosek do właściwego dla siebie regionalnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wniosek musi zawierać stosowne uzasadnienie i spełniać wymogi formalne, określone w projekcie marszałkowskim. Co dalej dzieje się z takim wnioskiem?

Wniosek jest sprawdzany pod kątem formalnym, a następnie WORD przekazuje środki na realizację tego przedsięwzięcia. Bardzo ważnym jest to, że WORD, reprezentując marszałka, będzie finansował w 50% tego rodzaju zmiany strukturalne. Pozostałe 50% leży po stronie samorządu.

Samorządy mają czas na złożenie wniosku do końca marca. Jednym z głównych wymogów projektu jest to, aby inwestycja została ukończona jeszcze w tym roku. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski przekazał na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 3 miliony złotych.

Skip to content