Od 1 lipca istnieje obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zaopatrzonych w piece o mocy do 1 megawata.

Jaki jest cel tych regulacji wyjaśnia Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie:

Ma to na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 megawata, należy do tej centralnej ewidencji zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Jeżeli piec został zainstalowany przed 1 lipca 2021, deklarację należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od tej daty. Jeśli natomiast źródło ciepła uruchomiono później, wtedy czas na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. Jak można złożyć deklarację?

Można to zrobić online lub tradycyjnie na papierze. Aby złożyć deklarację przez internet wchodzimy na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – musimy dysponować profilem zaufanym albo podpisem elektronicznym. Natomiast wersję papierową można pobrać ze strony internetowej UM Częstochowy i dostarczyć lub wysłać pocztą. Można też przyjść osobiście, wypełnić deklarację na miejscu i jednocześnie ją złożyć.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl, w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Niezłożenie deklaracji we właściwym terminie może skutkować mandatem administracyjnym w wysokości 500 zł lub, jeśli sprawa trafi do sądu, grzywną do 5000 zł.

Skip to content