Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok. 1770  – tyle wynosi liczba dzieci, które przyszły na świat w 2017 roku. Stanowi to o 49 więcej niż w roku 2016. Zarejestrowano natomiast 3364 zgony. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi w Częstochowie w minionym roku były Julia i Jakub.   Częstochowa powiększyła się także o 28 Piotrów, 11 Pawłów, 39 Adamów, 23 Dawidów, 29 Aleksander i jednego Zbyszka.

Na małżeństwo zdecydowało się 1150 par, z czego 536 stanowiły śluby cywilne.  Zdecydowana większość małżeństw była zawierana pomiędzy osobami z obywatelstwem polskim, ale częstochowianki i częstochowianie zawierali też małżeństwa z cudzoziemcami z takich krajów jak Ukraina (9) czy Turcja (2). Zarejestrowano także pojedyncze małżeństwa z partnerami z Armenii, Irlandii, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Hiszpanii, Iraku, Mołdawii oraz Włoch.

Pracownicy USC przenieśli do elektronicznego systemu łącznie 34 271 akt stanu cywilnego, o ponad 2,5 tysiąca więcej niż przed rokiem. Oprócz migracji akt na potrzeby bieżące, związane z rejestracją stanu cywilnego oraz w celu wydania odpisów, USC prowadził też migrację planową całych roczników akt urodzeń oraz małżeństw.
Część z nich odbywała się w ramach pilotażowego programu masowej migracji prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, w którym Częstochowa uczestniczyła wspólnie z Nową Solą, Ełkiem i Warszawą.

PN

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content