W środę 15 czerwca w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyła się gala podsumowująca projekt „Polski my naród”. Rozstrzygnięto trzy międzynarodowe konkursy, w które zaangażowała się także młodzież szkolna z Wileńszczyzny.

Projekt „Polski my naród” odbył się przy wsparciu stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które angażuje się m.in. w budowanie relacji polskiej młodzieży szkolnej z rówieśnikami z polskich szkół na Kresach Wschodnich. Do stowarzyszenia należy wielu częstochowskich pedagogów, w tym dyrektor V LO Małgorzata Witek, która omówiła założenia pilotowanego przez jej szkołę projektu:

Przede wszystkim chcemy być blisko naszych rodaków na Kresach i chcemy kultywować polskie tradycje, kulturę, zwyczaje i piękno języka polskiego. Te konkursy są bardzo ważne dla Polaków, którzy mieszkają poza granicami Polski, bo równocześnie udział daje im możliwość przyjazdu do Polski. Były przygotowane trzy konkursy: pierwszy to interpretacja tekstu Adama Mickiewicza, drugi to „Wielcy Polacy na Kresach” i trzeci „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość”. Bardzo się cieszę, że te konkursy spotkały się z tak dużym odzewem młodzieży nie tylko w Polsce ale i za granicą, szczególnie na Litwie, Łotwie i Ukrainie.

Działania na rzecz budowy relacji między polską młodzieżą z kraju i Kresów Wschodnich aktywnie wspiera także Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Naczelnik wydziału Rafał Piotrowski, który jest jednocześnie prezesem częstochowskiego oddziału stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wyjaśnił, jaka idea przyświeca takim projektom jak „Polski my naród”:

Wspólnota Polska jest ogromną organizacją – ponad 5 tysięcy członków w całym kraju, kilkadziesiąt oddziałów. Kilka lat temu nasze stowarzyszenie podjęło działanie pod hasłem „Jest nas 60 milionów”. Nas w Częstochowie przede wszystkim interesują Kresy, a co za tym idzie, realizujemy różnie działania związane z konkursami oraz relacjami między szkołami w Polsce i właśnie na terenie Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi.

W konkursach w ramach projektu „Polski my naród” wzięła udział ponad setka uczniów m.in. z Częstochowy, Tomaszowa Lubelskiego, Ustki, Wilna i podwileńskiego Grzegorzewa. Patronat nad projektem objęła m.in. śląska kurator oświaty Urszula Bauer oraz prezes stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski.

Skip to content