W AJD o Lwowie i Kresach Wschodnich

„Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów” – to tytuł konferencji naukowej jaka 11 stycznia 2018 roku odbyła się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencję wspólnie zorganizowały Wydział Filologiczno – Historyczny oraz Matematyczno – Przyrodniczy. Przed rozpoczęciem sympozjum nastąpiło uroczyste nadanie sali nr 3002 imienia Profesora Stefana Banacha i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Historia Lwowa oraz Kresów Południowo – Wschodnich jest niezwykle istotna dla czasów współczesnych –  przekonuje obecny na konferencji Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Adam Kiwacki – współinicjator wystawy zatytułowanej „Historia Pomnika Orląt Lwowskich w Częstochowie”.

W trakcie sympozjum prezentowano liczne i bardzo zróżnicowane wątki dotyczące sfery historycznej, kulturalnej oraz społecznej i edukacyjnej związane z dziejami Kresów i samego Lwowa. Konferencja rozpoczęła cykl planowanych na ten rok sympozjów poświęconych tej tematyce, co ma ścisły związek z przypadającą na 2018 rok 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

PN