W piątek odbędzie się VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

W piątek, 12 lipca o godz. 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbędzie się VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Powołanie sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (BR.1.VI.24)
5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa

Skip to content