W Urzędzie Stanu Cywilnego płatność tylko kartą

Z dniem 1 września 2019 r. przestanie działać punkt poboru opłaty skarbowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21.

Interesanci będą mogli dokonywać płatności wyłącznie kartą z wykorzystaniem terminali płatniczych w poszczególnych referatach oraz zbliżeniowo za pomocą telefonu.

Wpłat gotówkowych, bez dodatkowych opłat, można dokonywać w placówce Banku Handlowego Warszawa S. A. w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, we wszystkich placówkach Poczty Polskiej, wskazanych na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz u inkasentów poboru opłaty skarbowej w następujących punktach:

– Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
– kiosk w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5,
– PHU “MARZAH” Marian Zahotyniec przy ul. Dąbrowskiego 26,
– „Abakus” s.c., ul. Legionów 90/100.

źródło: UM Częstochowa

Skip to content