Wakacyjna opieka nad dziećmi z Ukrainy

Podczas wakacji dzieci oraz młodzież z Ukrainy będą miały możliwość aktywnego spędzenia czasu, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez częstochowskie szkoły.

W ramach akcji „Polskie wakacje”, dla dzieci i młodzieży z Ukrainy organizowane będą zajęcia integracyjne, sportowe, plastyczne, recytatorskie, biblioteczne czy muzyczne. O szczegółach inicjatywy mówi Naczelnik Wydziału Edukacji, Rafał Piotrowski.

Wydział Edukacji wraz z placówkami częstochowskimi, przygotował opiekę nad uczniami z Ukrainy. Możliwości jest wiele, przede wszystkim wspólnie z dziećmi polskimi biorą udział w wypoczynku organizowanym przez szkoły, czyli „Lato w mieście”. Zorganizowana jest również „Radosna profilaktyka”- pomoc w okresie wakacyjnym. Jednym i drugim działaniem objętych jest prawie 30 częstochowskich placówek.

Dodatkowo, tam gdzie znajdowały się oddziały przygotowawcze dla uczniów zapewniona będzie opieka. Gdzie można uzyskać taką pomoc?

Mówimy tu o Szkole Podstawowej nr 8, 31, 32, 35, 39, 41, 49, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz 5.

W wakacje będą również organizowane kursy dla dzieci z Ukrainy, mające na celu poprawę ich znajomości języka polskiego.

EMI

Skip to content