Weź udział w konkursie historycznym

Fot. IPN

„Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy” to tytuł konkursu dla dzieci organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Celem jest popularyzacja historii powstań śląskich i plebiscytu, do których doszło na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek.

Inicjatywa dotycząca wydarzeń historycznych naszego kraju, została podjęta już w zeszłym roku. Uczestnicy konkursu musieli stworzyć pracę pisemną. Teraz zadaniem dzieci z klas IV–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie pracy plastycznej. Więcej o konkursie mówi jego koordynatorka, Angelika Blinda:

– Stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobra i ciekawa forma zdobywania wiedzy. Tym bardziej, jeśli chodzi o kwestie plebiscytowe – tego, w jaki sposób chciano zachęcić mieszkańców Górnego Śląska, aby oddali swój głos za Polską. W szkole podstawowej wiedza na ten temat nie jest szeroko omawiana. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A-3. Technika wykonania jest dowolna.

Pracę plastyczną należy przesłać wraz ze zgłoszeniem i stosownymi dokumentami do 11 lutego bieżącego roku

– Pracę należy przesłać wraz ze zgłoszeniem i stosownymi dokumentami do 11 lutego bieżącego roku pocztą tradycyjną na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice z dopiskiem Konkurs plastyczny „Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy”. Przewidziane są nagrody książkowe oraz ciekawe gry. Każdy uczestnik otrzyma też upominek.

Celem konkursu jest nie tylko upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu powstań śląskich oraz plebiscytu, ale także kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji oraz utrwalanie postaw patriotycznych.

ABK

Fot. IPN