Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ podjęła na nowo postępowanie dotyczące obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Chodzi o umieszczenie wizerunku Królowej Polski z dzieciątkiem w tęczowych aureolach podczas Marszu Równości w Częstochowie w czerwcu tego roku.

Decyzja została podjęta po wpłynięciu zażaleń od wiernych oraz po ponownym przeanalizowaniu akt. Uznano, że odmowa wszczęcia postępowania została oparta o niepełny materiał dowodowy.

– Prokurator, prowadząc dalsze postępowanie, będzie chciał uzyskać opinię biegłego, który wypowie się co do znaczenia symboliki „tęczowej” aureoli oraz jej charakter. Ponadto będą podejmowane czynności zmierzające do ustalenia ewentualnych dalszych osób, które mogą mieć status pokrzywdzonych w sprawie – podał prokurator Piotr Wróblewski, z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Prokuratura zajmowała się już tą sprawą, jednak w październiku bieżącego roku umorzyła postępowanie, argumentując wówczas swoją decyzję brakiem znamion przestępstwa.

BNO