Wnioski o restrukturyzacje gospodarstw do 29 maja

Źródło fot. arimr.gov.pl

Do 29 maja trwa nabór wniosków na operacje „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Jest ona prowadzona w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach.

Nabór wniosków trwa od 31 marca. Pomoc finansowa może być przyznana w kilku przypadkach.

– Warunki, jakie należy spełnić to bycie posiadaczem co najmniej jednego ha gruntów ornych w gospodarstwie, wartość ekonomiczna gospodarstwa obliczona na podstawie standaryzacji produkcji rolniczej nie większa, niż 13 tys. Euro i posiadanie założeń biznesplanu, które będą przewidywały wzrost ekonomiczny gospodarstwa od wartości początkowej o 20% i więcej, niż 10 tys. zł. – mówił Robert Frączyk z częstochowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Premia w wysokości 60 tys. zł. wypłacana będzie w dwóch ratach, przy czym pierwsza ma wynosić 80% jej wartości, czyli 48 tys. zł. Pozostałe 12 tys. zł ma zostać wypłacone nie później, niż w okresie trzech lat od daty wypłaty pierwszej raty.

– Całość kwoty musi być wydatkowana na finansowanie działalności rolniczej, z tym że 80% wydatkowania to środki trwałe, a pozostałe 20% na środki obrotowe. Nie oznacza to jednak, że beneficjent musi zapewnić finansowanie 80% i 20%. Może całe 100% wydatkować na środki związane z obsługą gospodarstwa (środki trwałe), np. zakup maszyn, urządzeń, remont budynków, czy też budowę nowych budynków przeznaczonych do produkcji rolniczej – dodał zastępca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Ta przyznawana będzie na gospodarstwo jednorazowo.

BNO

Skip to content