Wnioski o świadczenie dla przyjmujących uchodźców

Częstochowskie Centrum Świadczeń rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie dla osób goszczących uchodźców. Wzór wniosków jest dostępny na stronie Centrum oraz w punkcie informacyjnym przy ul. Śląskiej 3/5.

Z uwagi na problemy interpretacyjne dotyczące zapisów rozporządzenia zalecane jest, aby wnioski składać po rozstrzygnięciu wszelkich wątpliwości.

Wysokość pomocy finansowej to 40 zł na dzień na każdą przyjętą osobę. Pieniądze będą przekazywane „z dołu” od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców, którzy wjeżdżali do Polski od 24 lutego i przybyli do miasta. Wniosek ma obejmować czas, który faktycznie uchodźcy spędzili w domu rodziny, która zapewniła im zakwaterowanie i wyżywienie.

Częstochowskie Centrum Świadczeń stara się rozstrzygnąć obecnie wątpliwości czy możliwe będzie kilkukrotne złożenie wniosku za kolejne okresy goszczenia uchodźców, bo nie precyzuje tego ministerialne rozporządzenie. Problematyczną kwestią jest także m.in. formuła refundacji przy jednoczesnym zobowiązaniu miast oraz gmin, co do weryfikacji warunków goszczenia uchodźców.

Wiadomo, że świadczenie ma obejmować łącznie okres nie dłuższy niż 60 dni, chyba że wojewoda na wniosek goszczącego zgodzi się przedłużyć ten okres. W jaki sposób będzie można składać wnioski?

Wnioski można będzie składać w formie papierowej przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w godzinach pracy Częstochowskiego Centrum Świadczeń:
– poniedziałek 7.30 – 15.30
– wtorek 7.30 – 16.00
– środa 7.30 – 15.30
– czwartek 7.30 – 15.30
– piątek 7.30 – 15.00

Drogą elektroniczną wnioski będzie można kierować poprzez profil zaufany (niezbędne może być zeskanowanie podpisanej kart lub kart przyjmowanych osób).

Z uwagi na zgłaszane wątpliwości i możliwość poprawek w przyjętej już regulacji, ze składaniem wniosków można się jeszcze wstrzymać, aby nie było potrzeby ich późniejszego uzupełniania lub modyfikacji.

BNO

Skip to content