„Woda nie śmieci” – Piotr Wrona zaskarża uchwałę Rady Miasta

Piotr Wrona, radny miasta Częstochowa podjął próbę unieważnienia uchwały Rady Miasta z grudnia 2020 roku, wprowadzającej nowy sposób naliczania opłat za odpady komunalne.

Zdaniem Piotra Wrony, przyjęcie uchwały wzbudziło sprzeciw niektórych radnych i opór wielu mieszkańców. Radny wyjaśnia, w czym tkwi problem:

3 grudnia zeszłego roku Rada Miasta przyjęła projekt uchwały, zmieniający sposób naliczania opłaty za śmieci. Do tej pory funkcjonował przelicznik ilości śmieci na osobę, a od 1 stycznia ta opłata ma być oparta o ilość zużytej wody. Dotyczy to głównie mieszkańców bloków wielorodzinnych. I stąd moja interwencja w tej sprawie – na prośbę mieszkańców, którzy w niewyobrażalnej ilości z prośbą o interwencję, bo z dnia na dzień dostali 300% podwyżki.

Zdaniem naczelnika miejskiego Centrum Usług Komunalnych, Łukasza Kota, trzykrotny wzrost opłat za śmieci jest fizycznie niemożliwy:

Jestem zdziwiony skalą trzykrotną. Chciałbym się do tego odnieść merytorycznie, więc muszę mieć przykład. Jeżeli w mieszkaniu mieszkała jedna osoba i teraz płaci 3 razy więcej, to znaczy, że zużywa 9 metrów sześciennych wody. Trzeba się postarać, żeby tyle wody wylać… […] Ciężki przypadek. Z chęcią bym go wyjaśnił na przykładach, gdyby Radny zechciał podać jakieś przykłady to chętnie się do tego odniosę.

Jak informuje Piotr Wrona, próby interwencji w organach wojewódzkich oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zakończyły się fiaskiem. W odpowiedzi na zapytanie Radia Fiat, Regionalna Izba Obrachunkowa w piśmie z dn. 9 lipca 2021 r. stwierdza, że w omawianej uchwale „nie stwierdzono niezgodności z przepisami prawa”. Teraz radny zamierza wejść na drogę sądową:

Dalszym etapem jest zaskarżenie uchwały do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach. Złożyłem 25 maja taką skargę na biuro Rady Miasta i 23 czerwca ta skarga została wysłana do WSA w Gliwicach.

W uzasadnieniu do skargi, radny poddaje w wątpliwość m.in. to, czy dwoje radnych SLD, którzy są zatrudnieni w spółkach komunalnych, miało prawo uczestniczyć w głosowaniu 3 grudnia zeszłego roku.

Obecnie Piotr Wrona zbiera podpisy mieszkańców Częstochowy, aby mógł reprezentować ogół częstochowian przed sądem w Gliwicach. O postępach w sprawie będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami na ten temat w komentarzach na stronie facebookowej Częstochowskie24.

Skip to content