Wojewoda zakwestionował uchwały w sprawie szczepionek

Injection_Syringe_01

W kwietniu br. częstochowska Rada Miasta podjęła dwie decyzje w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. Zgodnie z założeniami, rodzice bądź opiekunowie dziecka przyjmowanego do żłobka mieli przedstawić zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień. W przypadku rekrutacji do przedszkoli odbycie szczepień miało być bardzo wysoko punktowane. Obowiązek przedkładania zaświadczeń o szczepieniach lub zaświadczeń o odroczeniach w czwartek 28 maja zakwestionował jako organ nadzorczy Urząd Wojewódzki w Katowicach.

– Uznaliśmy, z przepisów tak wynika, że dane o szczepieniach są tzw. danymi wrażliwymi, stanowią cześć dokumentacji medycznej, wobec czego prawo dostępu do tej dokumentacji i przetwarzania tych danych, danych osobowych wrażliwych, musi wynikać z przepisów prawa. A nie ma takich przepisów, które uprawniałyby takie podmioty, jak żłobki czy przedszkola do przetwarzania danych osobowych w zakresie właśnie informacji o odbytych szczepieniach obowiązkowych – mówi Iwona Andruszkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kwestia przetwarzania danych osobowych odnosi się do rozstrzygnięcia w sprawie obu ww. uchwał, dotyczącej żłobków oraz dotyczącej przedszkoli. Względem przedszkoli Urząd Wojewódzki poruszył jeszcze inne kwestie. Ustalając kryteria naboru Rada Miasta powinna wziąć pod uwagę lokalny interes społeczny oraz ochronę interesu dziecka i rodziny. – Uznaliśmy, że Rada w nieprawidłowy sposób wypełniła tę delegację, ponieważ trudno tutaj mówić o ochronie interesu dziecka, które się stara o miejsce w przedszkolu. To, czy zaświadczenie [o odbyciu szczepień] zostanie przedłożone czy nie, nie ma żadnego związku. Natomiast jest podobnie, jeśli chodzi o lokalny interes społeczny, rozumiany jako interes społeczności gminnej – dodaje Iwona Andruszkiewicz.

Częstochowska Rada Miasta może zakwestionować decyzję wojewody poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięć nadzorczych. Częstochowski samorząd otrzymał rozstrzygnięcia poprzez platformę ePUAP, a więc niezwłocznie po ich wydaniu.

Krzysztof Rygalik

Więcej o częstochowskich uchwałach: https://czestochowskie24.pl/czestochowa/niebezpieczne-czy-bezpieczne-szczepionki-2/

Więcej o kontrowersjach: https://czestochowskie24.pl/czestochowa/czestochowska-szczepionka-niezgody/

 

Skip to content