Zbliżają się wybory parlamentarne, ponownie rozpoczyna się zatem debata na temat idei województwa częstochowskiego. Znów padają obietnice, że reforma podziału administracyjnego kraju zostanie przeprowadzona już wkrótce, a największym jej beneficjentem będzie Częstochowa.

O tym rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego. Jego likwidacja z końcem 1998 roku wydatnie spowolniła rozwój regionu – mówił wiceprzewodniczący zespołu, senator Artur Warzocha.

Często o tym głośno mówimy i jest to fraza pojawiająca się nie tylko w ustach osób publicznych, ale również podczas rozmów mieszkańców Częstochowy, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat miasto pod względem cywilizacyjnym podupadło. Jest to oczywiście prawda. 

Warto pamiętać i do idei ponownego utworzenia województwa powracać. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie mają wątpliwości, że to najlepsze rozwiązanie. W tym senator Ryszard Majer.

Po pierwsze reforma administracyjna nie jest czymś danym na zawsze. Proszę pamiętać o tym, że kiedy patrzymy na mapę administracyjną kraju, to podlegała ona, podlega i będzie podlegać zmianom. Struktura administracyjna ma być dopasowana do potrzeb mieszkańców danej ziemi oraz ma chronić interesy mieszkańców, powiatu, gminy, ale również kraju. Dlatego mówimy cały czas o idei województwa częstochowskiego. To, co robimy, dowodzi temu, że cały czas o tym rozmawiamy, jak można wzmocnić potencjał ziemi częstochowskiej i kapitał społeczny w oczekiwaniu na województwo. 

Wymieniano działania, które już udało się doprowadzić do końca – przykładem choćby przekształcenie Akademii Jana Długosza w Uniwersytet. Nie jest jednak tajemnicą, że to tylko sprzyjające okoliczności, a samą reformę obiecywano i zapowiadano już pięć lat temu. Kadencja dobiega końca, a zmian nie wprowadzono, choć jak zastrzega wiceminister Szymon Giżyński, prace zmierzają w oczekiwanym kierunku.

Wszystko wskazuje na to, że ten moment przełomowy się zbliża, bo efekt tej pracy będzie nagrodzony. To zadanie jest wykonalne. Najwyższe władze w sposób jednoznaczny przesądzą o powstaniu województwa we wskazanym, ale realnym terminie, np. w terminie 1 stycznie 2021 roku, ze stolicą w Częstochowie oraz że na początku przyszłego roku władze ustanowią pełnomocnika rządu do spraw utworzenia województwa częstochowskiego. Te trzy postanowienia są wystarczające do tego, żebyśmy byli przekonani do tego, że województwo częstochowskie zostanie utworzone w przyszłej kadencji.

W trakcie spotkania parlamentarzyści doceniali chęć i wkład wielu samorządów, które ideę utworzenia województwa częstochowskiego popierają, ale też apelowali do pozostałych, by podejmowały uchwały wspierające pomysł.

MD

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content