Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera to główne założenie Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”. Udział w nowatorskim programie umożliwia nawiązanie relacji rówieśniczej pomiędzy osobami ze spektrum autyzmu, a neuronormatywnymi.

Wolontariat polega na regularnych spotkaniach dobranych wcześniej osób przez okres minimum 8 miesięcy. O tym, w jaki sposób będą spędzać czas, decydują sami uczestnicy. To np. wspólne wyjścia do kina, na basen, koncert lub spotkania w domu. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania programu. Więcej na temat Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” mówi jego koordynatorka oraz prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Częstochowie Gabriela Dorożyńska:

– Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, charakter, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Do udziału w Wolontariacie Koleżeńskim zapraszamy dwie grupy osób: uczestników – osoby z autyzmem i zespołem Aspergera powyżej 14 roku życia, mieszkające w Częstochowie lub okolicy oraz wolontariuszy – osoby od 14 roku życia, mieszkające w Częstochowie i okolicach.

Uczestnicy programu nie tylko nawiążą relację z rówieśnikiem, ale również poczują się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi. Rozmowy oraz wyjścia do miejsc publicznych umożliwią im aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Wolontariusze nawiążą z kolei relację koleżeńską z nową, ciekawą osobą, zdobywając jednocześnie praktyczną wiedzę na temat osób z autyzmem i zespołem Aspergera:

– Zgłaszamy się przez stronę internetową www.wolontariatkolerzenski.pl i klikamy opcję „dołącz”. Osoba, która chciałaby wziąć udział w naszym programie jako uczestnik powinna znać swoją diagnozę oraz akceptować ją. Dodatkowo powinna posiadać zaświadczenie o niepełnosprawności, ponieważ obecna edycja Wolontariatu dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Program prowadzony jest przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max” oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział w Łodzi.

ABK

Skip to content