Z uwagi na sukcesywne znoszenie rządowych ograniczeń w przemieszczaniu się, MPK w Częstochowie w porozumieniu z częstochowskim MZDiT odwiesiło funkcjonowanie okresowych biletów ulgowych dla wszystkich grup, które korzystają z tego typu biletów. Wnioski składane w punktach obsługi klienta MPK o wydłużenie okresu ważności biletu, o czas analogiczny do okresu zawieszenia, będą rozpatrywane indywidualnie (jeśli zawieszenie uniemożliwiło korzystanie z ważnego biletu).

– Jednocześnie wciąż apelujemy o ograniczenie przemieszczania się i podróżowania środkami komunikacji publicznej ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne. Apel dotyczy w szczególności grup nie korzystających z komunikacji miejskiej przy dojazdach do pracy, w tym osób starszych oraz dzieci i młodzieży – mówi Maciej Hasik, rzecznik MZDiT w Częstochowie.

Korzystanie z publicznego transportu zbiorowego w Polsce aktualnie wciąż jest odgórnie ograniczone. Mimo wdrażania tzw. regulacji odmrażających życie społeczne i gospodarcze, nadal obowiązują np. limity co do ilości osób w środkach komunikacji miejskiej. Ograniczony dostęp do korzystania z usług MPK obrazują liczby:
– w przypadku autobusów krótkich zamiast ok. 100 osób kierowcy mogą zaprosić na pokład tylko 13-14 osób
– w przypadku autobusów przegubowych zamiast ok. 160 pasażerów, w podróż może wybrać się 22-25 osób
– w przypadku tramwajów typu Twist całym składem mogą przemieszczać się po mieście jednocześnie jedynie 24 osoby wobec ponad 200 w przypadku normalnego funkcjonowania
– do jednego wagonu tramwajów typu Konstal 105 zamiast ok. 110 osób, wejść może tylko 10.

Przypominamy ponadto, że z uwagi na funkcjonujące ciągle obostrzenia – obowiązują obecnie tzw. wakacyjne rozkłady jazdy MPK.

Skip to content