Wsparcie dla młodych, którzy stracili pracę przez pandemię

Źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Częstochowski oddział Agencji Rozwoju Regionalnego przygotował specjalny projekt o nazwie „Młodzi na start” dla młodych osób, które straciły pracę przez sytuację pandemiczną.

Małgorzata Wolińska, koordynator projektu opowiada, do kogo projekt jest adresowany:

Jest dedykowany dla osób młodych – do 30-go roku życia, które utraciły pracę z powodu pandemii covid. Głównie chodzi tu o osoby, którym nie przedłużono umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy, które zostały wypowiedziane przez pracodawcę ze względu na ich trudną sytuację w związku z pandemią.

Projekt „Młodzi na start” jest skierowany do mieszkańców miasta Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Co Agencja Rozwoju Regionalnego ma do zaproponowania?

W ramach projektu oferujemy dotację na założenie działalności gospodarczej. To jest dotacja w kwocie 23 050 zł. Dodatkowo są prowadzone bezpłatne szkolenia, dotyczące rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. A także wsparcie finansowe – pomostowe. To jest co miesiąc, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy po 2600 zł netto, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków. Takich jak ZUS, opłaty za lokal, za czynsz, za media, za usługi księgowe.

Żeby przystąpić do projektu nie jest wymagana rejestracja w Urzędzie Pracy. Wystarczy wykazać, że straciło się pracę w okresie pandemicznym. Jest jednak szereg formalności, których trzeba dopełnić:

Do 2-go czerwca można składać formularze zgłoszeniowe. I to jest taki krótki dokument, w którym kandydat opisuje pomysł na działalność gospodarczą, potwierdza, że spełnia te wszystkie warunki kwalifikowalności do projektu. I na podstawie tego tego formularza dokonujemy zakwalifikowania do projektu. A w dalszej części już jako uczestnik, rozpoczynamy formę wsparcia od szkoleń, potem wypłacamy dotację, a następnie wsparcie pomostowe.

Przy większości tego typu projektów, na etapie rekrutacji wymagane jest zaprezentowanie biznesplanu. Tym razem jednak Agencja Rozwoju Regionalnego podeszła do sprawy nieco inaczej:

Na etapie rekrutacji nie wymagamy biznesplanu. Najważniejszym dokumentem jest tutaj formularz rekrutacyjny. Biznesplan jest dopiero na etapie udziału w projekcie – po szkoleniach jest on wymagany. Ale również zakładamy, że przy tworzeniu biznesplanu uczestnikom będzie pomagał ekspert dotacyjny, który będzie właśnie podpowiadał, jak należy sporządzić biznesplan.

Jak słyszeliśmy, wnioski można składać do 2 czerwca. Więcej informacji na temat projektu i rekrutacji można znaleźć na stronie: www.arr.czestochowa.pl.

RG

Skip to content