Wspomnienie św. Joachima i Anny

26 lipca Kościół powszechny obchodzi wspomnienie liturgiczne świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Ich kult rozwinął się pod wpływem kultu Maryi. Świętą Annę czczono od VI wieku na Wschodzie, od wieku X kult jej rozszerzył się na Zachód.

Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Legenda sięgająca IV w. Głosi, że św. Anna pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie – miejscu, gdzie stał dom Anny i Joachima. Św. Anna jest patronką m.in. kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, powroźników czy żeglarzy. W Ewangelii natomiast nie znajdziemy żadnych informacji na temat rodziców Maryi. Gdzie więc należy szukać informacji o tych świętych? Na to pytanie odpowiada siostra Stanisława, przeorysza klasztoru Sióstr Dominikanek w Świętej Annie:

Od początków historii kościoła jest przekaz tradycji, ze rodzice Maryi to Anna i Joachim. Wspomina o nich pismo apokryficzne tzw. Protoewangelia św. Jakuba. Z tego tekstu dowiadujemy się że ci małżonkowie bardzo długo z wielką ufnością modlili się o łaskę potomstwa.

Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei. Już samo jego imię – Joachim co znaczy „Jahwe pocieszy, pokrzepi, wywyższy” miało być prorocze. Razem ze św. Anną patronują małżonkom. W Protoewangelii Jakuba czytamy, że św. Anna i św. Joachim, choć byli ludźmi bardzo pobożnymi, długo nie mogli doczekać się potomstwa. Jak dodaje siostra Stanisława, fakt ten mógł być dla nich źródłem ogromnego cierpienia:

W tradycji Izraela dzieci były i są znakiem bożego błogosławieństwa. Teraz z naszej perspektywy można powiedzieć że lata gorliwej modlitwy przygotowały ich na przyjęcie Maryi.

Najstarszy wizerunek św. Anny pochodzi z VIII w. i jest w kościele S.M. Antiqua w Rzymie. Z tego samego okresu pochodzi fresk przedstawiający św. Annę, pochodzący z Faras w Numidii. Wspomnienie św. Joachima i św. Anny zostało na jakiś czas zniesione w 1568 r. Jako powód podano, że o rodzicach Maryi nie ma żadnej wzmianki w Ewangeliach. Papież Grzegorz XIII przywrócił w 1584 r. święto Joachima i Anny, podając jako datę ich liturgicznego wspomnienia 26 lipca.

Skip to content