Wybory do Powiatowych Rad Śląskiej Izby Rolniczej

Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Powiatowych Rad Śląskiej Izby Rolniczej. Rolnicy z każdej z gmin będą wybierali swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentantami ich spraw na szczeblu powiatowym. O wyborach, ale też o zadaniach rad mówi Sławomir Pruciak, obecny przewodniczący Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Częstochowie.

– Zadaniem Powiatowej Izby Rolniczej jest pomaganie rolnictwu z terenu powiatu, najbliższemu nam, w organizacji jego pracy, poprawieniu jego stanu i ulepszeniu go, aby było sprawniejsze. Wybory odbywają się na terenie każdej z gmin. Każda komisja wyborcza ma zgłoszonych kandydatów i na nich się głosuje – powiedział przewodniczący rady. – W poprzednich latach było trochę większe zainteresowanie. Ostatnio zmieniły się przepisy, które regulują możliwość startowania w wyborach. Kiedyś wystarczyło płacić podatek rolny i posiadać 12 arów pola, a dzisiaj ten próg wzrósł do 1 ha – wyjaśnił.

Powiatowe rady spotykają się raz na kwartał. Ich członkowie prezentują na nich problemy mieszkańców gmin, z których pochodzą.

– Członkowie Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Częstochowie zgłaszają – jako pośrednicy – problemy i uwagi rolników z terenów gmin, z których pochodzą. Jest to potem formułowane w postaci wniosków, które trafiają do rad na szczeblu wojewódzkim – opowiedział radny.

W tym roku obserwuje się małe zainteresowanie kandydaturą do rad. Może być to spowodowane, jak uważa Sławomir Pruciak, małym wpływem rady na lokalną rzeczywistość.

– Powiatowa rada ma niewielkie narzędzia i możliwości wpływania na rzeczywistość. Więcej odbywa się na szczeblu wojewódzkim, a przede wszystkim krajowym, gdzie są uchwalane ustawy, które Krajowa Rada Izb Rolniczych opiniuje i wprowadza w nich zmiany – stwierdził. – Na szczeblu krajowym działa jeden z mieszkańców naszego powiatu Robert Nowak, wójt gminy Przyrów i poprzez niego udaje się nam przedstawić sprawy zgłaszane przez rolników, które chcieliby, aby się zmieniły – dodał.

Wśród gmin powiatu częstochowskiego wybory odbędą się tylko w 8 gminach: Rędzinach, Olsztynie, Kamienicy Polskiej, Kruszynie, Mstowie, Kłomnicach, Koniecpolu i Mykanowie. W pozostałych gminach zgłosiło się tyle samo kandydatów, co jest przewidzianych miejsc.

KG

Skip to content