Wybory prezydenckie – do dzisiaj możliwość dopisania się do spisu

Dzisiaj (7 lipca) mija termin dopisania się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Wniosek umożliwia głosowanie w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie, gdzie będzie się przebywać podczas drugiej tury wyborów prezydenckich (12 lipca).

Do spisu można się dopisać tylko raz. Jeśli wyborca zrobił to przed pierwszą turą wyborów, nie może zrobić tego ponownie. Osoby, które zmieniły spis przed 28 czerwca, muszą pozostać w nim także na drugą turę. Wniosek o dopisanie należy złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos lub przez internet. W dokumencie należy podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania. Przypominamy też, że do piątku (10 lipca) można odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument powoduje skreślenie ze spisu wyborców we własnym obwodzie. Utrata zaświadczenia np. poprzez jego zgubienie powoduje całkowity brak możliwości głosowania. 12 lipca należy pamiętać o kilku rzeczach. Więcej na ten temat mówi Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

– Musimy pamiętać, aby zabrać ze sobą jakikolwiek dokument tożsamości ze zdjęciem. Musimy mieć też maseczkę, ewentualnie rękawiczki oraz swój długopis. Pamiętajmy, że każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania.

Po otrzymaniu karty do głosowania, przy nazwisku wybranego kandydata, należy postawić znak krzyża „x”. Głos ważny to przecięte obie linie w danej kratce.

ABK