Wybory prezydenckie – jak głosować?

Fot. Radio Fiat

23 czerwca to ostatni dzień, kiedy można zgłaszać chęć oddania głosu korespondencyjnie zarówno w I jak i II turze wyborów prezydenckich. O takim zamiarze należy powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest się umieszczonym w spisie wyborców.

28 czerwca w Polsce odbędzie się I tura wyborów prezydenckich. Na terenie całej Polski lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21. O zasadach głosowania mówi Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

– Musimy pamiętać, aby zabrać ze sobą jakikolwiek dokument tożsamości ze zdjęciem. Pamiętajmy, że każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania. Należy wybrać jednego spośród jedenastu kandydatów i przy jego nazwisku postawić w kratce znak X.

Głosować można na dwa sposoby – tradycyjnie lub korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza umożliwiła drugi typ głosowania tym, którzy chcą pozostać w domach ze względu na epidemię koronawirusa. Tomasz Doruchowski dodaje, że na terenie miasta chęć oddania głosu korespondencyjnie zadeklarowało ponad 2 tys. osób. Termin zgłoszenia takiej formy upływa dzisiaj, choć dla niektórych zostanie wydłużony.

– Pakiety są cały czas dystrybuowane. Wniosków może być więcej z uwagi na informacje, że niektóre osoby trafiają na kwarantannę. To właśnie dla niech termin złożenia wniosku został wydłużony. Wyborca, który wnioskował o głosowanie korespondencyjne, otrzyma cały pakiet, łącznie z instrukcją, co i jak należy wypełnić. Otrzyma: kartę (ostemplowaną pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej), kopertę zwrotną, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz kopertę na kartę do głosowania. Wszystkie dokumenty powinien spakować w kopertę zwrotną i ją nadać. Może to zrobić w oddawczej skrzynce pocztowej. Kopertę może też doręczyć do właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania lub poprosić, aby ktoś zrobił to za niego. Może również doręczyć dokumenty do właściwego urzędu miasta lub gminy.

Zgłoszenie chęci zagłosowania w formie korespondencyjnej dotyczy także ewentualnej drugiej tury wyborów. Przed oddaniem głosu i odesłaniem pakietu wyborczego należy się więc upewnić czy w kopercie znajduje się dokument z właściwą datą. Przypomnijmy, że na terenie Częstochowy jest 135 Obwodowych Komisji Wyborczych. Do głosowania uprawnionych jest 174 tys. osób.

ABK