Św. Faustyna, św. Korona, św. Franciszka Rzymianka, aut. Jacek Łydżba, źródło fot. facebook Jacka Łydżby

O tym, że czasy w jakich żyjemy mają wpływ na twórczość artystów, przekonujemy się niejeden raz. Również obecna pandemia COVID-19 okazuje się być czymś, co inspiruje twórców. Możemy przekonać się o tym przyglądając się najnowszym pracom częstochowskiego artysty malarza Jacka Łydżby. Temat świętych kobiet jest z nim już długo, ale bohaterki jego ostatnich dzieł nie są przypadkowe:
– Od czterech lat czytam żywoty świętych, ponieważ interesuje mnie ich droga do świętości. Tą świętość można otrzymać w różny sposób, ale akurat na ten czas wybrałem święte, które są patronkami i wspomożycielkami od pandemii, od zarazy, od chorób, od sytuacji jaką mamy teraz.
Pierwszym z tegorocznych dzieł Jacka Łydżby jest obraz św. Faustyny. Kolejną świętą namalowaną przez Łydżbę jest św. Korona. Grono świętych na czas epidemii dopełnia św. Franciszka Rzymianka.
Jak podkreśla Jacek Łydżba, czuje się z pracami bardzo związany emocjonalnie:
– Dla malarza czas kwarantanny nie jest czasem wyjątkowym. Przed pandemią byłem w pracowni, maluję, w trakcie pandemii maluję i po pandemii też będę malował, ale oczywiście myśli są inne. Koncentrujemy się na nieszczęściu, które dotknęło cały świat, więc ja też chciałem udokumentować ten swój czas w pandemii i namalowałem te święte.
Jacek Łydżba ukończył Wydział Grafiki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z malarstwa i plakatu z wyróżnieniem otrzymał w 1994 roku w pracowni plakatu profesora Macieja Urbańca. Wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w pracowni projektowania graficznego. Kierował Instytutem Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i pełnił funkcję prezesa w Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.

Skip to content