Maturzyści poznali dziś (4 lipca) wyniki egzaminów, które pisali w maju. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła zbiorcze wyniki o godzinie 11.00.

Wcześniej – między 8.00 a 10.00 – okręgowe komisje egzaminacyjne udostępniły indywidualne wyniki w internecie. Uczniowie mogli także odebrać świadectwa dojrzałości w swoich szkołach. Żeby zdać, maturzyści musieli mieć po minimum 30% punktów z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Który z egzaminów sprawił absolwentom najmniej problemów?

POSŁUCHAJ SONDY

Szczegółowe wyniki podaje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik:

Już w tej chwili możemy powiedzieć, że maturę zdało 80,5% wszystkich zdających, kolejne prawie 13% może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, 6,6% egzaminu nie zdało.

Co w przypadku kiedy nie udało się osiągnąć minimalnej punktacji?

Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu to wtedy może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Trzeba informację o takim zamiarze złożyć do dyrektora szkoły do 11 lipca – informuje Marcin Smolik.

Terminy matur poprawkowych zarówno z części ustnej, jak i pisemnej przewidziane są na 20-21 sierpnia. Wyniki tego egzaminu dojrzałości uczniowie poznają 11 września.

KF

źródło: IAR

Skip to content