Wyniki referendum w Częstochowie

karta-do-głosowania-kr-za-ustawą-720x562-720x562

Jedynie 14 513 mieszkańców Częstochowy ze 186 095 uprawnionych poszło do urn wyborczych, aby wziąć udział w krajowym referendum. Frekwencja wyniosła zatem 7,80 %. Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi opowiedziało się 80,19 % osób, które wzięły udział w głosowaniu, za utrzymaniem dotychczasowego finansowania partii politycznych z budżetu państwa opowiedziało się 16,20 % natomiast za wprowadzeniem ogólnej zasady rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika 94,77 %.
Wyniki w Częstochowie są bardzo zbliżone do cząstkowych wyników referendum w skali całego kraju. Na chwilę obecną do Państwowej Komisji Wyborczej spłynęły dane z 33 okręgów wyborczych spośród 51, a frekwencja wynosi na ten moment 7,48 %. Wszystko wskazuje więc na to, że referendum nie będzie wiążące, ponieważ nie uda się osiągnąć wymaganego progu 50-procentowej frekwencji.

Skip to content