Wysłuchanie obywatelskie w Częstochowie?

SAM_5546

W czwartek, 31 lipca, o godzinie 11.00 odbyła się konferencja prasowa ugrupowania samorządowego Mieszkańcy Częstochowy w sprawie wysłuchania obywatelskiego.

Przedstawiciele ugrupowania, Marcin Maranda i Jerzy Zając, przedstawili projekt uchwały o zmianę Statutu Miasta Częstochowy, która miałaby rozszerzać niektóre artykuły o wysłuchanie publiczne, czyli udział obywateli w tworzeniu prawa. O tym, co powinniśmy rozumieć przez wysłuchanie obywatelskie, opowiedział nam radny, Marcin Maranda:

[audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/07/wysluchanie-publiczne-web.mp3]

W Częstochowie obowiązują już Obywatelskie Inicjatywy Uchwałodawcze, Inicjatywa lokalna oraz maszynka do głosowania. Wysłuchanie obywatelskie miałoby być kolejnym narzędziem, dzięki któremu obywatele miasta mogliby bezpośrednio uczestniczyć we władzy. Czy zatem dotychczasowe metody nie były wystarczające?

[audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/07/wysluchanie-2-web.mp3]

Wysłuchanie obywatelskie miałoby być organizowane z inicjatywy prezydenta w formie publicznej debaty, czy też dyskusji. Podczas tego typu spotkania głos zabrać mógłby każdy mieszkaniec Częstochowy.

Udostępniane są kolejne narzędzia, pozwalające na czynny udział w rządzeniu miastem, pozostaje zadać pytanie, czy mieszkańcy z tych możliwości skorzystają?

Sylwia Hreczańska