Wystawa studentów w „Galerii 113”

Wystawa prezentowana w „Galerii 113”/fot. UJD

Ograniczenie wyjazdów, tymczasowe zamknięcie restauracji, instytucji kultury, w końcu wprowadzenie nauki zdalnej… – tak od ponad roku wygląda życie Polaków. Nowa rzeczywistość stała się wyzwaniem, a wprowadzony „ład” wymógł przystosowanie się do nowych zasad. Studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie czas wprowadzanych zmian uchwycili w obiektywie aparatu. Efekty ich twórczości można zobaczyć na przygotowanej wystawie on-line.

Ekspozycja prac studentów kierunku Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego powstała w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalności. Prace powstałe w czasie nauki stacjonarnej oraz w okresie zdalnego nauczania prezentują pedagodzy: dr hab. prof. nadzw. UJD Jerzy Piwowarski, dr hab. Janusz Pacuda oraz profesor UJD dr hab. Andrzej Desperak:

– Nasz kierunek liczy niespełna 4 lata. W ofercie ma dla studentów aż 6 specjalności, które stanowią istotną część tej ekspozycji. Warto zauważyć, że na wystawie prezentowane są prace studentów, tworzone w czasie pandemii koronawirusa. Pretekstem do zorganizowania wystawy było również spotkanie on-line z Państwową Komisją Akredytacyjną, której pragnęliśmy przedłożyć efekty naszych dokonań dydaktycznych.

Tematyka prezentowanych dzieł obrazuje istotne problemy społeczne, kulturowe i socjologiczne. Jak dodaje dr hab. Andrzej Desperak – wystawa pod wieloma względami jest niezwykle zaskakująca. Jej istotną częścią są prace zrealizowane w ramach wprowadzonych obostrzeń sanitarnych:

– W mojej pracowni temat brzmiał: „Ja w czasie pandemii”. Student zobowiązany był do zrealizowania kompozycji graficznej z uwzględnieniem aspektu izolacji, niedogodności, obostrzeń czy pewnych uwarunkowań natury psychologicznej. To wszystko można znaleźć w tych pracach.

Ta część wystawy zrealizowana została w ramach przedmiotów oraz dwóch specjalności kierunkowych: komunikat wizualny – intermedia oraz komunikat wizualny – multimedia, prowadzonych przez dr. hab. Janusza Pacudę oraz profesora UJD dr. hab. Andrzeja Desperaka.

Z powodów epidemicznych ekspozycję umieszczoną w „Galerii 113” Wydziału Sztuki UJD zobaczyć można jedynie w wersji on-line na stronie Uczelni.

ABK