XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli WDŻ

Urszula Bauer, Przemysław Czarnek, Elżbieta Doroszuk, WOM, 19.04.2021/fot. Radio Fiat

Rola nauczycieli w promowaniu wartości rodzinnych, właściwa współpraca pedagogów z rodzicami i dyrekcją szkoły czy różnice między wychowaniem do życia w rodzinie, a edukacją seksualną prowadzoną według standardów WHO to jedne z wielu kwestii poruszonych w czasie XI Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli WDŻ. Spotkanie on-line odbyło się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami program nauczania WDŻ w polskich szkołach obejmuje 14 godz. w semestrze. Jak zaznacza Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek – w rozporządzeniu o Kierunkach Polityki Oświatowej Państwa Wychowanie do Życia w Rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022.

– W innym rozporządzeniu dotyczącym możliwości kształcenia wprowadzamy z kolei takie zmiany, że powstanie 10 bardzo silnych ośrodków w Polsce, gdzie nauczyciele będą mogli kształcić się oraz uzyskiwać uprawnienia nauczyciela WDŻ w oparciu o nowe podstawy programowe. Dlaczego to tak ważne? W dobie dzisiejszego kryzysu rodziny, pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej oraz seksualnej, kształcenie dzieci w polskich szkołach na temat tego, czym jest rodzina, małżeństwo czy macierzyństwo jest przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami.

Warto zaznaczyć, że minister edukacji i nauki podkreślił wartość nauczania dotyczącego podstawy programowej kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli WDŻ. Podstawa programowa samego przedmiotu nie ulega zmianie i nie toczą się w tej sprawie żadne dyskusje. W gronie osób zaproszonych do udziału w kongresie była również Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty:

– XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie jest bardzo ważnym wydarzeniem. Bardzo się cieszę, że planowane rozwiązania prawne wzmocnią pozycję nauczyciela, który realizuje zajęcia. Rozwiązania te mają wzmocnić również rangę tego przedmiotu. Kryzys rodziny powoduje, że intensywne działania wychowawcze oraz edukacyjne są dziś bardzo potrzebne.

W tegorocznym kongresie wzięło udział ok. 500 nauczycieli z całej Polski. Z powodu pandemii koronawirusa spotkanie odbyło się w formie zdalnej, a do siedziby Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przyjechało jedynie skromne grono kadry pedagogicznej.

ABK