XVIII Ogólnokrajowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Patronatem honorowym konkurs objął Prezydent RP Andrzej Duda.

O założeniach konkursu mówi Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie:

– To jeden z największych i najważniejszych konkursów organizowanych przez KRUS. Ma on zasięg ogólnopolski. W swoim założeniu promuje zasady i bezpieczeństwa w gospodarstwach indywidualnych. Organizowany jest od 2003 roku. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto wspomnieć, że laureaci co roku dostają atrakcyjne nagrody. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Uczestnicy prezentują swój warsztat pracy, osiągnięcia zawodowe, a przede wszystkim mogą swoje gospodarstwo podać profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, które przeprowadzają komisję konkursowe składające się ze specjalistów. Sprawdza się przede wszystkim ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych; wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych. Zwraca się również uwagę na warunki obsługi i chowu zwierząt; stosowanie i jakość środków ochrony osobistej; rozwiązania techniczne. To co cieszy, to fakt, że takie działanie prewencyjne jakim jest konkurs, zaczyna przynosić wymierne efekty. I to nas niezwykle cieszy.

W konkursie co roku startuje ponad tysiąc rolników z całej Polski, w tym kilkadziesiąt gospodarstw z województwa śląskiego. Główną nagrodą w konkursie jest ciągnik rolniczy. Termin zgłoszenia udziału do konkursu to 17 kwietnia. Zakończenie etapu regionalnego nastąpi 29 maja. Etap wojewódzki zakończy się 22 czerwca. W czerwcu i lipcu przeprowadzone będą wizytacje gospodarstw finałowych. Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty znajdują się na stronie internetowej KRUS.

Foto źródło: pixabay.com