XXV zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Jednym z najważniejszych tematów, jakie poruszane były w trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta była kwestia zaciągnięcia kolejnego kredytu inwestycyjnego przez miasto. Głosowaniem radnych PO i SLD podjęto taką uchwałę, obciążając nasze miasto kolejną pożyczką.

Radni dyskutowali również o problematycznej kwestii, jaką jest powstanie instalacji do produkcji paliw alternatywnych przy ulicy Dojazdowej 20. O szczegółach mówi Piotr Wrona, radny Prawa i Sprawiedliwości:

– Projekt uchwały, który wymyśliłem, zaproponowałem Wysokiej Radzie, uzyskał akceptację. Wszyscy radni zagłosowali za, więc to jest dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Dojazdowej 20. Na tym terenie powstanie plan zagospodarowania przestrzennego. Teraz trzeba dopilnować, żeby ująć w tym planie, że produkcja paliw alternatywnych nie jest przewidywana i tu mieszkańcy będą zabezpieczeni najlepiej jak tylko mogą być. Będzie uchwalony plan. Kwestią jest pytanie kiedy ten plan będzie? To już jest odrębna sprawa, najważniejsze jest to, że jest taka uchwała intencyjna i mam nadzieję, że szybciej ten plan zostanie uchwalony.

Wniosek złożony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości został przyjęty. Odpowiedni plan zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że mieszkańcy okolicy będą pewni, że przy ich domostwach nie powstanie instalacja do produkcji paliw alternatywnych. Kolejnym ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy. W tej sprawie wypowiedział się Paweł Ruksza, radny Prawa i Sprawiedliwości:

– Mam wrażenie, że tutaj Urząd Miasta wprowadzając podwyższone opłaty ma tylko na względzie funkcję fiskalną. Podwyższenie opłat po to, aby więcej ściągać środków i to jest swego rodzaju bat na kierowców, żeby nie jeździli w strefie. Oprócz “kija” powinna być jeszcze i “marchewka”, a więc działanie miasta organizatorskie, które pozwolą jakby zmniejszyć ruch w strefie płatnego parkowania czyli budowanie parkingów wokół strefy płatnego parkowania, a tych działań nadzwyczajnie w świecie nie ma. Urząd miasta ma tylko “kij” na naszych kierowców.

Na Sesji Rady Miasta został poruszony także temat, który budzi kontrowersje już od kilku tygodni, a mianowicie zmiana herbu miasta Częstochowa. Paweł Ruksza uważa, że zmiana herbu jest niepotrzebna:

– Ta zmiana jest zmianą ideologiczną, nie ma większego uzasadnienia i niesie za sobą tylko niepotrzebne koszty. Koszty, które my mieszkańcy będziemy musieli ponieść na zmianę wszystkiego co zawiera herb miasta. Począwszy od łańcuchów prezydenta, przewodniczącego Rady, gdzie te zmiany będą kosztowały w tysiącach. Sztandar miasta, ale i sztandary innych szkół, naszych szkół w mieście, bo nie mowa tu już tylko o naklejkach na autobusach, na siedzeniach, na teczkach, ale i tabliczkach na budynku Urzędu Miasta, ale również i tych symbolach, którymi posługują się organizacje samorządowe. To są naprawdę ogromne koszty. Po co? W dobie kiedy nie mamy pieniędzy na maseczki, kiedy grozi nam koronawirus, w dobie kiedy nie mamy pieniędzy na inwestycję musimy się ratować kredytem. To generuję tylko koszty.

Informacja, która dotarła w dzisiejszym dniu w trakcie trwania Sesji to, to że Komisja Kultury i Promocji wyraziła negatywną opinię na temat uchwały dotyczącej zmiany herbu Miasta Częstochowy. Jednak radni PO i SLD zadecydowali inaczej i herb zostanie zmieniony. Pozostaję pytanie czy trzeba będzie brać kolejny kredyt na taką zmianę ?

MST