Z Jasnej Góry do “Zygmunta”, czyli jak połączono Częstochowę

Dokładnie 196 lat temu, 19 sierpnia 1826 Rada Administracyjna Królestwa Polskiego wydała akt połączenia przyklasztornej osady ze starą Częstochową.

Połączenie tych dwóch osad nie było łatwe, ponieważ obie znacznie się od siebie różniły. Sam proces zjednoczenia miasta przed wydaniem aktu trwał dobrych kilka lat. Więcej o połączeniu Częstochowy mówi Andrzej Kuśnierczyk z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy:

Symbolem połączenia jest arteria komunikacyjna w prostej linii pomiędzy najstarszą parafią Częstochowy, kościołem św.  Zygmunta, a Jasną Górą.

Po połączeniu Częstochowy następowała rywalizacja, która w głównej mierze miała wymiar gospodarczy. Przyklasztorna osada rozwijała się na bazie rolnictwa i sprzedaży dewocjonaliów, natomiast miasto czerpało zyski z przemysłu, o czym mówi Andrzej Kuśnierczyk:

W Częstochowie rozwinęło się rzemiosło sukiennicze czy dochodowy ośrodek garncarski. Idea połączenia miast wymagała gruntownej przebudowy. Należało wyburzyć mnóstwo budynków i uregulować stosunki własnościowe.

Jednocześnie wraz z połączenie przez Radę Administracyjną leżącej w pobliżu Warty Starej Częstochowy oraz przyklasztornej osady Częstochówki, miasto uzyskało prawa i przywileje, które przysługują miastom wojewódzkim. Na czele Częstochowskiego samorządu stanął Józef Gąsiorowski – pierwszy prezydent miasta.

Skip to content