Za napady i kradzieże odpowiedzą przed Sądem

Działania na szkody banków, poczty oraz uprawianie konopi innych niż włókniste to niektóre z wielu zarzutów postawionych kilkuosobowej grupie mieszkańców Częstochowy. Mężczyźni wielokrotnie dopuszczali się grabieży, a każdy ich występek zagrożony jest karą pozbawienia wolności. Pierwsza rozprawa odbyła się 29 czerwca w częstochowskim Sądzie Rejonowym.

Akt oskarżenia dotyczący 6 mężczyzn wpłynął do Sądu, z Prokuratury Okręgowej 12 stycznia bieżącego roku. – Postawiono im zarzuty 22 przestępstw w różnych konfiguracjach osobowych – tłumaczy rzecznik Sądu Rejonowego w Częstochowie, Dominik Bogacz:

– Były to przestępstwa: usiłowania rozboju na szkodę banku (zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności), rozboju banku (zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności), kradzieży na szkodę poczty (zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności), rozboju na szkodę poczty połączonego z uszkodzeniem ciała pracownika (zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności), posiadania środków odurzających (zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności).

Wymienione zarzuty nie są jednak wszystkimi. Śledczy ustalili, że zatrzymani dopuszczali się czynów zabronionych wielokrotnie:

– Co do jednego z oskarżonych, Krzysztofa K., któremu zarzucono popełnienie tylko 1 przestępstwa (usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatu), prokurator wydał wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Jego sprawa została wyłączona do odrębnego rozpoznania. Prawomocnym wyrokiem z 12 stycznia 2021 roku wymierzono mu karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz karę grzywny. W toku postępowania inny oskarżony również złożył wniosek o wydanie wobec niego wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jego sprawa również została wyłączona do odrębnego postępowania i aktualnie się toczy. Pierwszy termin pozostałych oskarżonych wyznaczony był na 13 kwietnia 2021 roku. Z przyczyn formalnych rozprawa została odroczona. Do otwarcia przewodu sądowego doszło na kolejnej rozprawie, 29 czerwca 2021 roku. Prokurator odczytał akt oskarżenia. Niektórzy z oskarżonych przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów w całości, inni tylko częściowo, a pozostali nie przyznali się w ogóle. Oskarżeni złożyli wyjaśnienia lub zgodnie ze swoją wolą skorzystali z prawa odmowy składania wyjaśnień.

Postępowanie dowodowe w sprawie kontynuowane będzie na 2 rozprawach – 28 października oraz 9 listopada bieżącego roku.

ABK

Skip to content