Zagraniczni studenci w Częstochowie, ilu ich jest?

Emocje w środowisku akademickim poruszył temat liczby zagranicznych studentów na polskich uczelniach. Sytuacja dotyczyła przede wszystkim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Liczba studentów z Ukrainy i Białorusi w pierwszej pięćdziesiątce kandydatów na niektórych kierunkach wyniosła ok. 80%. Jak sytuacja wygląda w Częstochowie?

Częstochowskie uczelnie również mogą pochwalić się współpracą z zagranicznymi studentami. Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzone są programy takie jak Erasmus, które pomagają w międzynarodowej wymianie studentów. Chwilowa wymiana, a całkowite przyjęcie na studia to jednak dwie różne rzeczy. Beata Bujak-Skowrońska, kierownik Działu Spraw Studenckich, podaje informacje na temat liczby zagranicznych studentów na uczelni:

– Na naszym uniwersytecie studiuje około 190 takich studentów, z czego ok. 60 w pełnym cyklu kształcenia. Podwójny dyplom lub studia wspólne, które działają na podstawie umowy zawartej między uczelniami zagranicznymi a naszym uniwersytetem, to liczba ok. 130.

Niedawna sytuacja na uniwersytecie w Poznaniu, mimo że dość nietypowa i niecodzienna, to jednak wywołała sporo kontrowersji. Kwestionowane były warunki i sposób przyjmowania zagranicznych studentów. Na jakich zasadach studenci z zagranicy są przyjmowani na UJD? Beata Bujak-Skowrońska wyjaśnia:

– Studenci na pełen cykl kształcenia przechodzą normalną stronę rekrutacyjną. Logują się w IRK, jest dla nich osobna strona, gdzie wszystko jest dokładnie wyjaśnione. Wystarczy przechodzić po kolei przez wszystkie punkty. Dotyczy ich taka sama rekrutacja jak na innych kierunkach. Brane są pod uwagę pewne przedmioty. Jeśli student nie ma tych przedmiotów na świadectwie to wtedy ma z nich zero punktów. Generalnie te osoby zostają przyjęte na pierwszy rok studiów na podstawie kryteriów, które obowiązują na uczelni wszystkich innych studentów.

Wiele polskich uczelni, również tych częstochowskich, jest otwartych na zagranicznych studentów. Polacy z kolei również mają możliwość studiowania na uczelniach w innych krajach. Każda uczelnia, obojętnie czy polska czy zagraniczna, może mieć jednak własne zasady dotyczące rekrutacji, które następnie decydują o tym, jacy studenci mogą być przyjmowani.

WB

Skip to content