„Zapal się na niebiesko dla autyzmu” to hasło trwającej od 31 marca do 2 kwietnia corocznej akcji wpisującej się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Celem inicjatywy jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także kształtowanie wśród częstochowian postaw poszanowania dla „inności” oraz akceptacji dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach tegorocznego programu odbędą się: happening dla przedszkoli na Placu Biegańskiego, konferencja naukowa w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka (1 kwietnia), czy też wspólne tańczenie zumby. Kulminacyjnym momentem będzie natomiast koncert Olka Klepacza z „Dźwiękoszczelnymi”, czyli Michałem Roratem oraz Michałem Walczakiem. Więcej na temat akcji „Zapal się na niebiesko (…)” mówi Agata Banasik, wiceprezes stowarzyszenia „Daj mi czas”:

– 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, dlatego akcję tę organizujemy już od wielu lat. Tak, jak każda niepełnosprawność autyzm potrzebuje uświadomienia społecznego.

Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym. Jego objawy spowodowane są nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Wpływać mogą na to m.in. czynniki genetyczne, infekcyjne, czy też nieprawidłowości w przemianach metabolicznych. Autyzm wpływa na każdy aspekt życia – mówi Elżbieta Moreń, pedagog, instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy typu D:

– Część z tych osób to osoby komunikujące się w alternatywny sposób. Naszą pracą jest więc uczenie ich różnych metod tej komunikacji. Dla osób zmagających się z autyzmem odczytywanie emocji także stanowi problem. Powoduje to m.in. nieadekwatne reagowanie na dane sytuacje. Uczymy ich schematów funkcjonowania w społeczeństwie. Wszystkie wydarzenia, które organizowane będą 2 kwietnia mają na celu uświadomienie ludzie, że osoby z autyzmem są wśród nas.

Oprócz organizowanych w mieście atrakcji znakiem solidarności z autystykami będzie też specjalne podświetlenie budynków. W tym roku, z uwagi na wojnę w Ukrainie, będą to barwy żółto-niebieskie. W takich kolorach zobaczymy m.in. wieżę Jasnej Góry oraz częstochowski Miejski Dom Kultury.

ABK

Fot. Stowarzyszenie “Daj mi czas”, fb
Skip to content