20 listopada o 15.00 w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie rozpoczęła się uroczysta ceremonia oficjalnego otwarcia Zielonej Pracowni “Jurajscy poszukiwacze wiedzy”.

Utworzenie takiej sali zajęć było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wniosek szkoły znalazł się wśród 87 zwycięskich wniosków z terenu województwa śląskiego) i wygranej w konkursie Zielona Pracownia Projekt 2019. Uczniowie zyskali nowoczesną pracownię przyrodniczą wyposażoną m. in. w: interaktywny monitor dotykowy, mikroskop z kamerą, zestaw do badania gleb, przenośną stację meteorologiczną i wiele innych różnorodnych pomocy dydaktycznych. Te wszystkie profesjonalne akcesoria ułatwią prowadzenie ciekawych lekcji, a tym samym pomogą młodzieży w odkrywaniu pasji intelektualnych.

Uroczystość uświetnili m.in. pani Alicja Janowska – dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, pan Stanisław Gmitruk – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektor Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Katowicach, pan Grzegorz Papalski – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i pani Barbara Witowska – architekt naszej pracowni. Uczniów i zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły p. Iwona Nędzyńska-Mól, która następnie zaprosiła przybyłych oraz przedstawiciela uczniów do symbolicznego aktu oddania do użytku ukończonego projektu, czyli przecięcia wstęgi.

Następnie dyrektor Nędzyńska-Mól złożyła wyrazy wdzięczności WFOŚiGW w Katowicach oraz organowi prowadzącemu szkołę za zaufanie, pomoc merytoryczną przy realizacji projektu oraz za wkład wniesiony w podniesienie świadomości ekologicznej uczniów szkoły.

Podziękowania otrzymała także p. Barbara Witowska – rodzic, która stworzyła projekt graficzny pracowni oraz zespół nauczycieli pracujących przy realizacji projektu.

Po części oficjalnej, uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali możliwości swojej wymarzonej pracowni. Ósmoklasiści wcielili się w role dziennikarzy programu telewizyjnego z lekcją przyrody w tle. Ich medialny spektakl wiązał się z prezentacją nowoczesnych sprzętów w praktycznym ich wykorzystaniu. Część laboratoryjna wzbudziła spory zachwyt.

Zaprojektowana pracownia nawiązuje do krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co miało na celu zwrócenie uwagi uczniów na naszą małą ojczyznę i zachęcenie ich do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Poprzez utworzenie zielonej pracowni szkoła chce kształtować młodego człowieka, który będzie bardziej odpowiedzialny i wrażliwy na sprawy środowiska naturalnego. Człowieka, który będzie świadomy zależności zachodzących w przyrodzie.

MSI

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie

Skip to content