Zjazd Ławników Sądu Okręgowego w Częstochowie

W piątek, 2 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta miał miejsce Zjazd Ławników Sądu Okręgowego w Częstochowie kadencji 2020 – 2023.

Tomasz Bitner, ławnik sądowy z wydziału karnego zdradził, że zjazd ławników odbywa się co 4 lata:

– Wcześniej spotykaliśmy się w Sądzie Okręgowym. Tematy będą dotyczyły ławników. Prelegenci wystąpią jako przedstawiciele specjalizacji adwokackiej i prokuratorskiej. Powiedzą o ławnikach podczas procesu sądowego.

Bitner wyjawił również szczegóły dotyczące programu zjazdu. Podczas spotkania miały miejsce m.in. wykłady wygłoszone przez sędziów:

– Wykład pierwszy poprowadzi sędzia Sądu Okręgowego Barbara Sobocińska – wiceprezes Sądu Okręgowego w Częstochowie. Prelekcję wygłosi nt. ,,Udziału ławników w postępowaniach rozpoznawanych według procedury cywilnej w aktualnym stanie prawnym i ich rola w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”. Druga prelekcja zostanie wygłoszona przez sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Jarosław Poch – przewodniczący II Wydziału Karnego. Będzie mówił nt. ,,Udziału ławników w postępowaniach rozpoznawanych według procedury karnej w aktualnym stanie prawnym i ich roli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”. Następnie zostaną rozdane listy gratulacyjne z okazji jubileuszy dla ławników.

Rada Ławnicza składa się z 14 osób. Ponownie w Radzie zasiada 10 ławników z Częstochowy, 5 ławników pochodzi spoza miasta. Przewodniczącą Rady jest Barbara Sadowska.

Galeria: Radio Fiat
Zjazd Ławników

Skip to content