Zmiany na obwodnicy Częstochowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła kilka zmian dotyczących obwodnicy Częstochowy.

Dla samej Częstochowy najważniejszą z nich jest otwarcie węzła Częstochowa-Jasna Góra.

– Jeżeli chodzi o dwa węzły, które zostaną udostępnione kierowcom na odcinku F autostrady A1, to będą to węzeł Częstochowa-Jasna Góra i węzeł Częstochowa-Blachownia – mówi Dorota Marzyńska-Kotas z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. – Ten pierwszy planujemy oddać do użytku jeszcze w lutym, po tym, jak uzyskamy pozwolenie na użytkowanie. Oczywiście będziemy o tym informować z wyprzedzeniem.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowego sposobu oznakowania autostrady, czyli tzw. oznakowania eksperymentalnego. Zostało ono wdrożone na wielu odcinkach dróg w całym kraju i jest sukcesywnie wdrażane na terenie województwa śląskiego.

– Jeżeli chodzi o nasze województwo, to dotyczy to właśnie częstochowskiej obwodnicy autostradowej. Oznakowanie eksperymentalne różni się od standardowego oznakowania tym, że nad każdym z pasów ruchu mamy informację kierunkową, a także nazwę i numer węzła. Numer ten widoczny jest także w trakcie autostrady jako informacja, za ile będzie kolejny węzeł – wyjaśnia Marzyńska-Kotas.

W związku z numerami warto wspomnieć również o tym, że po zakończeniu wszystkich prac przy obwodnicy Częstochowy GDDKiA zmieni oznaczenie “gierkówki”. Obecna DK1 z Częstochowy w kierunku Katowic stanie są drogą alternatywną dla autostrady i zmieni nr z 1 na 91.

MSI