Zmiany w działalności punktów przyjęć uchodźców

Od poniedziałku 14 marca punkt informacyjno-pomocowy dla uchodźców z Ukrainy działający w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona zostaje przeniesiony do miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5. Zmiana jest podyktowana potrzebą zwiększenia komfortu przyjmowania osób z Ukrainy.

Funkcjonujący w Częstochowie punkt przyjęć dla uchodźców przy ul. Ogrodowej 24/44 prowadzony we współpracy miasta z Caritasem nadal będzie czynny, ale z obsadą miejską od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Wolontariusze Caritasu dyżurują tam w godz. 9:00-17:00. Możliwe, że jeszcze dziś (11 marca) skończą się miejsca, do których mogą zostać oddelegowani uchodźcy.

Mimo kończących się miejsc do przydzielenia zakwaterowania, punkt nieustannie oferuje pomoc doraźną.

Z koordynatorką punktu pomocowego przy ul. Ogrodowej skontaktować się można pod numerem telefonu 506-394-592. W Częstochowie uchodźcy z Ukrainy mogą też znaleźć schronienie w Domu Pielgrzyma przy ul. Wyszyńskiego. Dodatkowo, na Jasnej Górze, w każdą niedzielę o godz. 14.30, sprawowana będzie Msza św. w języku ukraińskim.

BNO

Skip to content